Konkurs za dodelu stipendija
studentima
osnovnih studija FLV
za upis u školsku 2022/23. godinu

Fondacija „Lazar Vrkatić“ Novi Sad , Bulevar Oslobođenja, br. 76, na osnovu odluke Upravnog odbora od 24.08.2022. godine raspisuje:

K O N K U R S
ZA DODELU STIPENDIJA

Fondacija dodelјuje stipendije za upis u II, III i IV godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2022/2023. godini na Fakultetu za pravne i poslovne studije  dr Lazar Vrkatić.

Fondacija dodelјuje 30 stipendija u visini od 50% od iznosa pune školarine .

Uslovi za dobijanje stipendije:

  • Položeni svi ispiti iz školske 2021/2022. godine na Fakultetu za pravne i poslovne studije  dr Lazar Vrkatić zaključno sa  ispitnim rokom oktobar II.

Konkurs je zatvoren.
Rezultati konkursa biće objavlјeni 17.10.2022. godine na sajtu Fondacije „ Lazar Vrkatić“ – www.lazarvrkatic.org

U Novom Sadu, 24.08.2022. godine.

Predsednik upravnog odbora
Ivana Vrkatić