Konkurs za dodelu stipendija
studentima
osnovnih studija FLV
za upis u školsku 2022/23. godinu


Dobitnici stipendija – 2022/23

Dobitnici stipendija na Konkursu za dodelu stipendija za upis u 2022/23. školsku godinu:

1. Amanović Radoslava
2. Cakić Bojan
3. Ćirić Teodora
4. Dimić Andrijana
5. Dinčić Danilo
6. Drobnjak Balša
7. Glavaš Majda
8. Ivetić Kalina
9. Janketić Marko
10. Kajtez Milica
11. Koruga Anđela
12. Lojpur Anja
13. Mihajlović Božo
14. Milenković Miljana
15. Mitrović Gordana
16. Nićetin Marko
17. Nikolić Sara
18. Nimčević Martina
19. Pejić Miloš
20. Rakić Snežana
21. Sekulić Sonja
22. Šipovac Aleksandar
23. Stamenković Marija
24. Stefanović Nemanja
25. Stepić Todor
26. Stojnić Strahinja
27. Tadić Nikola
28. Trpčević Ivana
29. Ugljevičanin Aleksandra
30. Vasić Strahinja
31. Zeljković Jana
32. Živak Marina

NAPOMENA– Dodeljene su 32 stipendije, jer su 3 studenta imala isti prosek i položili su isti dan poslednji ispit.

U Novom Sadu, 17. oktobra 2022. godine

Predsednik upravnog odbora
Ivana Vrkatić


Fondacija „Lazar Vrkatić“ Novi Sad , Bulevar Oslobođenja, br. 76, na osnovu odluke Upravnog odbora od 31.08.2021. godine raspisuje:

K O N K U R S
ZA DODELU STIPENDIJA

Fondacija dodelјuje stipendije za upis u II, III i IV godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2021/2022. godini na Fakultetu za pravne i poslovne studije  dr Lazar Vrkatić.

Fondacija dodelјuje 30 stipendija u visini od 50% od iznosa pune školarine .

Uslovi za dobijanje stipendije:

  • Položeni svi ispiti iz školske 2020/2021. godine na Fakultetu za pravne i poslovne studije  dr Lazar Vrkatić zaključno sa  ispitnim rokom oktobar II.

Konkurs je otvoren do 13.10.2021.godine.

  • On-line formular za prijavu na konkurs možete popuniti na stranicama Fondacije,
    ili
  • možete preuzeti Prijavu za podnošenje molbe u obliku”MS Word” dokumenta i popunjenu prijavu poslati na sledeću e-mail adresu: office@lazarvrkatic.org

Rezultati konkursa biće objavlјeni 18.10.2021. godine na sajtu Fondacije „ Lazar Vrkatić“ – www.lazarvrkatic.org

U Novom Sadu, 31.08.2021. godine.

Predsednik upravnog odbora
Ivana VrkatićSpisak zaprimljenih prijava do četvrtka 14, Oktobra u 00:30 sati:
Prispele prijave na Konkurs – 14-10-2021