Konkurs za dodelu stipendija
studentima
osnovnih studija FLV
za upis u školsku 2023/24. godinu


Dobitnici stipendija – 2023/24

Dobitnici stipendija na Konkursu za dodelu stipendija za upis u 2023/24. školsku godinu:

1. Blagojević Anja 27242/20
2. Cakić Bojan 12185/21
3. Ćirić Teodora 14281/21
4. Čupić Srna 12091/22
5. Dimić Andrijana 27393/21
6. Đorđević Stefan 12130/22
7. Drobnjak Balša 17037/21
8. Janketić Marko 12006/21
9. Kakuća Nenad 17215/21
10. Knežević Dušica 11356/21
11. Kvrgić Marija 12176/22
12. Malić Katarina 14038/22
13. Marjanović Marija 12228/22
14. Marković Ivona 12192/22
15. Mihajlović Anastasia 12168/22
16. Milenković Miljana 12225/21
17. Mitrović Gordana 14149/20
18. Nastasović Emilija 27335/22
19. Nićetin Marko 17146/20
20. Nikolić Mia 12076/21
21. Nikolić Miljana 27230/21
22. Nikolić Andrijana 14175/22
23. Pejanović Jovana 12273/22
24. Pejić Miloš 14265/20
25. Petrović Luka 27052/22
26. Samardžić Sara 14334/20
27. Sekulić Sonja 11427/20
28. Stojnić Strahinja 12004/21
29. Tadić Nikola 17014/20
30. Vidić Bojana 11042/21

U Novom Sadu, 17. oktobra 2023. godine

Predsednik upravnog odbora
Ivana Vrkatić