POJAM I BIĆE SRPSKE NACIJE

Monografska publikacija, 2009, Novi Sad,
Mediterran Publishing: USEE (Union of South Eastern Europe Faculties) –
Vrkatić, Lazar

ISBN 978-86-86689-27-6

Tada odgovori Gospod Jovu iz vihora i reče:
Gdje si ti bio kad ja osnivah zemlju?
(Knjiga o Jovu 38, 1, 4)
U početku beše delo
(Gete, Faust)

Pojam i biće naroda

Za mnoga znanja predstava ili pojam naroda je ono neosporno, ono što se, na određeni način, i ne mora propitivati. Naime, pojedini narod se ponajčešće prikazuje u svojim određenjima, u vremenu ili van njega, a da se nije odredio sam pojam naroda. Posledice takvog postupka su neobično pogubne po stvar duha i istinu samu, jer pojedinačni uvid bez dodira sa pojmom ne vodi celini znanja, nego završava u proizvoljnosti. Da bismo govorili o bilo kojem određenju srpskog naroda moramo prvo raspraviti pojam naroda. Biće naroda je neosporno, ne može se poreći da narod jeste, da je bio i da će biti, ali ta očiglednost bića naroda zatrpava njegov pojam, te da bismo došli do pojma naroda moramo otkloniti nametljivo biće naroda i zapitati se o narodu po sebi. Otklanjanje bića je, u osnovi, samo njegova potvrda, ali u liku bez zasebnih određenja. Moderna svest shvata sve ono što jeste kao ono što je nastalo, što proizlazi iz njenog judejsko-hrišćanskog osnova (podsetimo da je jedan od dokaza postojanja Boga kod T. Akvinskog dokaz o prvom stvaraocu). Dakle, sve je stvoreno sem Boga samog, te je tako stvoren i narod. Ovo mnjenje podrazumeva nekoliko pitanja: iz čega se stvara narod, ko stvara narod, kako i čime se stvara narod i radi čega se stvara narod? Tek posle odgovora na navedena pitanja biće naroda možemo postaviti kao ono za sebe, te ga postaviti i u vremenu, što znači ustanoviti razliku između starih i modernih naroda…