PREDAVANJA IZ
PRAKTIČKE FILOZOFIJE

Monografska publikacija, 2009, Novi Sad,
Mediterran Publishing: USEE (Union of South Eastern Europe Faculties) –
Vrkatić, Lazar

ISBN: 978-86-86689-23-8

Napomena priređivača

Predavanja sabrana u ovoj knjizi predstavljaju izbor iz ciklusa predavanja koji je profesor dr Lazar Vrkatić održao na filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2001. godine. Predavanja su sačuvana u tonskom zapisu, a sâm autor je nameravao da ih objavi uz odgovarajuću preradu i dopunu.

Pri pripremi sačuvanih materijala za objavljivanje izvršene su izvesne promene kako bi ona bila prikladnija pisanoj formi. Naslovi i podnaslovi su dodani radi veće preglednosti teksta i u tom smislu bi ih trebalo i posmatrati. Oni su šire formulisani kako se ne bi izgubila iz vida celovitost predavanja, ideja koja ih spaja i temeljna namera da se u osnovnim crtama prikaže smisao praktičke filozofije i moderno praktičko područje. Pre svega, knjizi i pojedinačnim predavanjima su dati naslovi i podnaslovi (izuzev predavanja pod naslovom Istorijski prikaz razvoja moderne ekonomske sfere koje je sâm autor naslovio i započeo njegovu pripremu za objavljivanje). Predavanja su tokom pripreme raspoređena prema drugačijem redosledu od originalnog pošto je nekoliko predavanja nedostajalo. Dva predavanja iz dela koji se odnosi na istorijski uvod u temu nisu sačuvana, tako da je istorijski prikaz razvoja moderne ekonomske sfere premešten na kraj, a knjiga započinje predavanjem pod naslovom Ideja praktičke filozofije koje bliže obrazlaže stanovište autora…

Preuzmite knjigu u .pdf formatu:

PREDAVANJA IZ  PRAKTIČKE FILOZOFIJE