Konkurs za dodelu stipendija
studentima
osnovnih studija FLV
za upis u školsku 2021/22. godinu

Fondacija „Lazar Vrkatić“ Novi Sad , Bulevar Oslobođenja, br. 76, na osnovu odluke Upravnog odbora od 31.08.2021. godine raspisuje:

K O N K U R S
ZA DODELU STIPENDIJA

Fondacija dodelјuje stipendije za upis u II, III i IV godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2021/2022. godini na Fakultetu za pravne i poslovne studije  dr Lazar Vrkatić.

Fondacija dodelјuje 30 stipendija u visini od 50% od iznosa pune školarine .

Uslovi za dobijanje stipendije:

  • Položeni svi ispiti iz školske 2020/2021. godine na Fakultetu za pravne i poslovne studije  dr Lazar Vrkatić zaključno sa  ispitnim rokom oktobar II.

Konkurs je otvoren do 13.10.2021.godine.

Rezultati konkursa biće objavlјeni 18.10.2021. godine na sajtu Fondacije „ Lazar Vrkatić“ – www.lazarvrkatic.org

U Novom Sadu, 31.08.2021. godine.

Predsednik upravnog odbora
Ivana Vrkatić


On-line forma za prijavu na Konkurs za dodelu stipendije 2021/22: