Konkurs za dodelu stipendija
studentima
osnovnih studija FLV
za upis u školsku 2021/22. godinu


Dobitnici stipendija – 2021/22

Dobitnici stipendija na Konkursu za dodelu stipendija za upis u 2021/22. školsku godinu:

1. Amanović Radoslava 16. Nikolić Marko
2. Babić Nada 17. Orsag David
3. Bijelić Dejan 18. Palačković Radmila
4. Ciganović Milica 19. Pejić Miloš
5. Dikić Sara 20. Počuča Iva
6. Dinčić Danilo 21. Sekulić Sonja
7. Fanka Bojana 22. Skorić Marija
8. Gelić Sara 23. Stari Katarina
9. Jovanović Rastko 24. Tadić Nevena
10. Kajtez Milica 25. Tadić Nikola
11. Knežević Nina 26. Trpčević Ivana
12. Lojpur Anja 27. Ugljevičanin Aleksandra
13. Lukić Vanja 28. Vasić Strahinja
14. Maletić Nađa 29. Zeljković Jana
15. Međeši Maja 30. Živak Marina

U Novom Sadu, 18. oktobra 2021. godine

Predsednik upravnog odbora
Ivana Vrkatić


Fondacija „Lazar Vrkatić“ Novi Sad , Bulevar Oslobođenja, br. 76, na osnovu odluke Upravnog odbora od 31.08.2021. godine raspisuje:

K O N K U R S
ZA DODELU STIPENDIJA

Fondacija dodelјuje stipendije za upis u II, III i IV godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2021/2022. godini na Fakultetu za pravne i poslovne studije  dr Lazar Vrkatić.

Fondacija dodelјuje 30 stipendija u visini od 50% od iznosa pune školarine .

Uslovi za dobijanje stipendije:

  • Položeni svi ispiti iz školske 2020/2021. godine na Fakultetu za pravne i poslovne studije  dr Lazar Vrkatić zaključno sa  ispitnim rokom oktobar II.

Konkurs je otvoren do 13.10.2021.godine.

  • On-line formular za prijavu na konkurs možete popuniti na stranicama Fondacije,
    ili
  • možete preuzeti Prijavu za podnošenje molbe u obliku”MS Word” dokumenta i popunjenu prijavu poslati na sledeću e-mail adresu: office@lazarvrkatic.org

Rezultati konkursa biće objavlјeni 18.10.2021. godine na sajtu Fondacije „ Lazar Vrkatić“ – www.lazarvrkatic.org

U Novom Sadu, 31.08.2021. godine.

Predsednik upravnog odbora
Ivana VrkatićSpisak zaprimljenih prijava do četvrtka 14, Oktobra u 00:30 sati:
Prispele prijave na Konkurs – 14-10-2021