Konkurs za dodelu stipendija studentima
osnovnih studija FLV
za upis u školsku 2020/21.

Fondacija “Prof. dr Lazar Vrkatić” Novi Sad, Bulevar oslobođenja, br. 76, na osnovu odluke Upravnog odbora od 24.08.2020.godine raspisuje

KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA

Fondacija dodeljuje stipendije za upis u II, III i IV godinu Osnovnih akademskih studijama u školskoj 2020/21. godini na “Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić”:

  • Fondacija dodeljuje trideset (30) stipendija u visini od 50% od iznosa pune školarine.

Uslovi za dobijanje stipendije:

  • Položeni svi ispiti iz školske 2019/20. godine na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, zaključno sa “Oktobar-2” ispitnim rokom.

Konkurs je otvoren do 13.10.2020.godine.

Rezultati Konkursa biće objavlјeni 18.10.2020. godine na sajtu Fondacije „ Lazar Vrkatić“ http://www.lazarvrkatic.org

U Novom Sadu, 24.08.2020. godine

Predsednik upravnog odbora
Ivana Vrkatić


On-line forma za prijavu na Konkurs za dodelu stipendije 2020/21:


*Spisak dosada primljenih prijava možete pogledati na sledećem linku >>>