Konkurs za izradu eseja 2017.

Rezultati konkursa

Rezultati konkursa za izradu eseja u polju društveno-humanističkih nauka za studente osnovnih i master studija svih fakulteta u Srbiji pod osnovnom temom „Religija i društvo”

Stručni žiri u sastavu prof. dr Boris Kršev, prof. dr Duško Radosavljević, prof. dr Duška Franeta, Ivana Vrkatić i Sonja Vrkatić, pregledao je radove i proglasio tri najbolja rada čiji će autori dobiti priznanja i nagrade:

I mesto

Grujić Miloš, Univerzitet u Beogradu – Multidisciplinarne master studije Terorizma, organizovanog kriminala i bezbednosti

II mesto

Ružić Dušan, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti

III mesto

Amidžić Milica, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Komparativna književnost sa teorijom književnosti

Tekst konkursa

Fondacija „Prof. dr Lazar Vrkatić“ (adresa: Novi Sad, Bulevar oslobođenja 76), na osnovu odluke Upravnog odbora od 11.09.2017. godine raspisuje

K O N K U R S

za izradu eseja u polju društveno-humanističkih nauka za studente osnovnih i master studija svih fakulteta u Srbiji.

· Osnovna tema za 2017. godinu glasi „Religija i društvo”:

o Na dan takmičenja biće objavljena uža tema.

o Vreme pisanja eseja je 150 minuta, a minimum je 500 reči.

· Prijave na konkurs se primaju do 11.11.2017.

· Formular za prijavu može se preuzeti sa sajta Fondacije  >>>ovde<<<

Takmičenje će biti održano 18.11.2017. na “Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić” u Novom Sadu.

Stručni žiri u sastavu prof. dr Boris Kršev, prof. dr Duško Radosavljević, prof. dr Duška Franeta, Ivana Vrkatić i Sonja Vrkatić pregledaće radove i proglasiti tri najbolja rada čiji će autori dobiti priznanja i nagrade:

· I nagrada 50.000,00 dinara

· II nagrada 30.000,00 dinara

· III nagrada 20.000,00 dinara

Rezultati takmičenja biće objavljeni 04.12.2017. na sajtu Fondacije www.lazarvrkatic.org

U Novom Sadu, 11.09.2017. godine.

Predsednik
Upravnog odbora
Marica Kuzmanović