KONKURS ZA IZRADU ESEJA 2016.

Rezultati konkursa

Rezultati konkursa za izradu eseja u polju društveno-humanističkih nauka za studente osnovnih i master studija svih fakulteta u Srbiji pod osnovnom temom „Putevi modernog društva

Stručni žiri u sastavu prof. dr Boris Kršev, prof. dr Duško Radosavljević, prof. dr Duška Franeta, Ivana Vrkatić i Sonja Vrkatić, pregledao je radove i proglasio tri najbolja rada čiji će autori dobiti priznanja i nagrade:

I mesto

Dokić Kristina, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu – Filozofija

II mesto

Ovuka Aleksandra, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu – Psihologija

III mesto

Veselinović Milica, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu – Psihologija

Tekst konkursa

Fondacija „Prof. dr Lazar Vrkatić“ (adresa: Novi Sad, Bulevar oslobođenja 76), na osnovu odluke Upravnog odbora od 01.03.2016. godine raspisuje

K O N K U R S

za izradu eseja u polju društveno-humanističkih nauka za studente osnovnih i master studija svih fakulteta u Srbiji.

  • Osnovna tema za 2016. godinu glasi „Putevi modernog društva”:
    • Na dan takmičenja biće objavljene tri uže teme.
    • Vreme pisanja eseja je 150 minuta, a minimum je 500 reči.
  • Prijave na konkurs se primaju do 15.10.2016.
  • Formular za prijavu može se preuzeti sa sajta Fondacije: >>>ovde<<<

Takmičenje će biti održano 22.10.2016. na “Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić” u Novom Sadu.

Stručni žiri u sastavu prof. dr Boris Kršev, prof. dr Duško Radosavljević, prof. dr Duška Franeta, Ivana Vrkatić i Sonja Vrkatić pregledaće radove i proglasiti tri najbolja rada čiji će autori dobiti priznanja i nagrade:

  • I nagrada 50.000,00 dinara
  • II nagrada 30.000,00 dinara
  • III nagrada 20.000,00 dinara

Rezultati takmičenja biće objavljeni 01.11.2016. na sajtu Fondacije www.lazarvrkatic.org

U Novom Sadu, 01.03.2016. godine.

Predsednik
Upravnog odbora
Marica Kuzmanović