KONKURS ZA IZRADU ESEJA 2020.

Fondacija „Lazar Vrkatić“,  Novi Sad, Bulevar oslobođenja 76, na osnovu odluke Upravnog odbora od 27.01.2020. godine raspisuje:

K O N K U R S

za izradu eseja u polju društveno-humanističkih nauka za studente osnovnih i master studija svih fakulteta u Srbiji.

  • Osnovna tema za 2020. godinu glasi „Mediji i moć”:
    • Na dan takmičenja biće objavljena uža tema
    • Vreme pisanja eseja je 150 minuta, a minimum je 500 reči
  • Prijave na konkurs se primaju do 01. 03. 2020. godine,
  • Prijavu na konkurs možete poslati na dva načina:

Takmičenje će biti održano 07. 03. 2020. god. na “Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić” u Novom Sadu.

Stručni žiri u sastavu prof. dr Boris Kršev, prof. dr Duško Radosavljević, prof. dr Duška Franeta, doc. dr Radivoje Jovović, Ivana Vrkatić i Sonja Vrkatić pregledaće radove i proglasiti tri najbolja rada čiji će autori dobiti priznanja i nagrade:

  • I nagrada 50.000,oo dinara
  • II nagrada 30.000,oo dinara
  • III nagrada 20.000,oo dinara

Rezultati takmičenja biće objavljeni 30. 03. 2020. god. na sajtu Fondacije www.lazarvrkatic.org

U Novom Sadu, 27. 01. 2020. godine,

Predsednik Upravnog odbora
Ivana Vrkatić

Prijava na konkurs
On-line formular za prijavu učešća na "Konkursu za izradu eseja 2020."