KONKURS ZA IZRADU ESEJA 2019.

Komisija proglasila  pobednike
Konkursa za pisanje Eseja

Fondacija „Prof. dr Lazar Vrkatić“, organizovala je nagradni konkurs za pisanje eseja za sve studente osnovnih i master studija koji studiraju u Srbiji. Ove godine osnovna  tema konkursa za pisanje eseja je bila „Laži i savremeni svet“.

Najbolje ocenjene radove napisali su:

1. mesto – Miljana Mladenović, student Opšte književnosti sa teorijom književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu,

2. mesto – Vukašin Zorić, student Istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu

3. mesto – Nikola Ačanski, student Filozofije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

Na konkurs se prijavilo 123 studenta sa različitih fakulteta iz cele Srbije. Takmičenje je održano 12.februara 2019. godine u Novom Sadu na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Šestočlana komisija imala je zahtevan zadatak da oceni radove studenata koji su pristupili samom takmičenju u pisanju eseja.

____________________________________________

Fondacija „Lazar Vrkatić“,  Novi Sad, Bulevar oslobođenja 76, na osnovu odluke Upravnog odbora od 15.01.2019. godine raspisuje:

Konkurs za izradu eseja u polju društveno-humanističkih

nauka za studente osnovnih i master studija svih fakulteta u Srbiji.

Osnovna tema za 2019. godinu glasi „Laž i savremeni svet”:

  • Na dan takmičenja biće objavljena uža tema.
  • Vreme pisanja eseja je 150 minuta, a minimum je 500 reči.
  • Prijave na konkurs se promaju do 05. 02. 2019..

Vašu prijavu možete popuniti u priloženom formularu (na ovoj strani) ili preuzeti formular za prijavu u .doc formatu i poslati ga direktno na office@lazarvrkatic.org

Takmičenje će biti održano 12. 02. 2019. na “Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić” u Novom Sadu.

Stručni žiri u sastavu prof. dr Boris Kršev, prof. dr Duško Radosavljević, prof. dr Duška Franeta, doc. dr Radivoje Jovović, Ivana Vrkatić i Sonja Vrkatić pregledaće radove i proglasiti tri najbolja rada čiji će autori dobiti priznanja i nagrade:

  • I nagrada 50.000,00 dinara
  • II nagrada 30.000,00 dinara
  • III nagrada 20.000,00 dinara

Rezultati takmičenja biće objavljeni 12. 03. 2019. na sajtu Fondacije www.lazarvrkatic.org

U Novom Sadu, 15. 01. 2019. godine.

                                                                              

Predsednik
Upravnog odbora
Ivana Vrkatić