Fond Prof. dr Lazar Vrkatic

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta
Home Prof. dr Lazar Vrkatić Biografija Kratka biografija Lazara Vrkatića

Kratka biografija Lazara Vrkatića

El. pošta Štampa PDFProf. dr Lazar Vrkatić (1960-2007) bio je humanista, vizionar i entuzijasta, istoričar i pravnik i filozof po obrazovanju. Rođen je u Berkasovu opštini Šid. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Novom Sadu. Diplomirao je 1982. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Odseku za filozofiju i sociologiju. Magistrirao je na Pravnom fakultetu u istom gradu 1990. na temu „Hegelova filozofija države“, gde je i stekao prvi doktorat pravnih nauka 1994. Tema je bila „Prirodno pravo i pozitivisanje prava". Drugu doktorsku tezu, filozofskih nauka, „Pojam boga u Hegelovoj filozofiji", odbranio je 1996. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Radio je kao univerzitetski nastavnik u zvanju redovnog profesora i na Filozofskom i na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.
Bio je i član više skupštinskih komisija Skupštine APV, kao ekspertski deo komisije.
U Matici srpskoj bio je sekretar Sekcije za filozofiju i pravo i član Upravnog odbora.

Pre nego što je osnovao Fakultet za pravne i poslovne studije u Novom Sadu (2006), profesor Vrkatić je utemeljio i Fakultet za uslužni biznis - FABUS (2002) i Fakultet za poslovni menadžment u Baru (2005).

Pored brojnih članaka i rasprava objavljenih u domaćim i stranim naučnim časopisima, objavio je dela iz istorije, filozofije prava, praktičke filozofije i filozofije religije, među kojima se ističu: „Filozofska objava Boga“, „Ontologijski stav filozofije prava”, „O konzervativnim političkim idejama“, „Nenaučena lekcija”, „Predavanja iz praktičke filozofije“ i kapitalno delo „Pojam i biće srpske nacije“.

 

 

 

 

 

Posetilaca

Imamo 14 gostiju na mreži